Jesper

Hej jag heter Jesper det jag främst specialiserar mig på är att
utväckla mina ärvda gåvor, Jag har varit medial sen jag var liten
vilket gjorde att jag hade en svår uppväxt med mycket
mobbning, Så nu klassar jag mig själv som en väldigt djup och
förstående person. Jag känner/hör ofta att jag har ett väldigt
djupt band med tarot och historin kopplad till den. Jag lärde mig
läsa leken när jag var ung av min farmor som hade en
välrundad förståelse av dens potensial, men det blev som en
besatthet för mig att få veta mer och förstå leken på djupet
vilket jag nu märkt utsänder ett eko från personerna jag pratar
med och jag kan höra ekot av tid och av beslut från korten. Jag
älskar när clienter ringer mig med ovanliga eller kompliserade
liv, det gör mitt kall att hjälpa dom så mycket större för jag blir
känslomässigt involverade i deras mest intima o privata
detaljerna i underbara människors liv. Häxkonst har alltid varet
ett uppenbart kall för mig och något jag använder mycket när
jag jobbar för min egen del för att fylla på med enargi och för att
kunna rena platsen där jag jobbar, Jag jobbar mycket med
helande örter som jag ofta rekomenderar i samtal med clienter.